04 квітня 2013

Додаток

до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Ніжинська районна державна (військова) адміністрація

(пункт 4)

Форма запиту

 

 

Ніжинська районна державна (військова) адміністрація

 

___________________________

___________________________

(власне ім’я, прізвище (найменування) запитувача)

___________________________

___________________________

(поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений чинним законодавством строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу____________________________________________________

(вулиця, будинок, корпус, квартира, населений пункт, район, область поштовий індекс)

на електронну адресу__________________________________________________

за телефоном_________________________________________________________

 

_________________                                                                                ______________________________

          (дата)                                                                                                                       (підпис)

 

________________________