06 жовтня 2021

 05-10-2021 17.00

Статтею 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» визначено, що безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 Згідно статті 9 цього Закону Ніжинська районна державна адміністрація як орган державної влади є суб’єктом надання безоплатної первинної правової допомоги.

Районна державна адміністрація як суб’єкт надання безоплатної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Звернення про надання одного з видів правових послуг, зазначених вище, в довільній формі можуть бути надіслані на електронну адресу: [email protected] чи поштову адресу: м.Ніжин, вул. Батюка, 5-А, 16600 або подані безпосередньо до районної державної адміністрації за адресою: вул. Батюка, 5-А, м. Ніжин, 16600, кабінет № 12.

Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції Ніжинської районної державної адміністрації здійснюється за  встановленим графіком.