04 квітня 2013

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації №198 від 16.05.2011р. «Про доступ до публічної інформації»

Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації

Відповідальні особи, які забезпечують доступ до публічної інформації в апараті Ніжинської РДА

Розпорядження голови райдержадміністрації "Про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Ніжинської районної державної адміністрації

Додаток до Порядку відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, який надійшов до Ніжинської районної державної адміністрації

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"

З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови облдержадміністрації від 11 травня 2011р. №161 "Про доступ до публічної інформації" 16 травня 2011 р. № 198 голова райдержадміністрації підписав відповідне розпорядження.

Згідно розпорядження необхідно:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Ніжинська районна державна адміністрація (додається).

1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій, планів заходів та інших документів райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та у разі необхідності затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації Липко Т.П., керівника апарату райдержадміністрації.

5. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації (Кательницька Л.Г.).

6. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації привести у відповідність до покладених функцій положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу.

7. Керівнику апарату райдержадміністрації Липко Т.П. до 18.05.2011 вжити заходів щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

8. Начальнику загального відділу райдержадміністрації (Кательницька Л.Г.) з метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію.

9. Загальному відділу апарату райдержадміністрації забезпечити обов"язкову реєстрацію в цій системі таких документів.

10. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси, інформації:

10.1. Забезпечити оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

10.2. У встановленому порядку, в тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 16 травня 2008 року № 172 «Про затвердження переліку інформації, що є власністю держави, в районній державній адміністрації». .

12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації

 

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 16 травня 2011 року № 198

Порядок

доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім"я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється заступнику голови або керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п"яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п"яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.