back

Інформація щодо добровільного страхування

08 грудня 2011

1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464 (далі Закон № 2464).

Згідно ч. 1 ст. 10 Закону № 2464, платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням є:

- фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме: науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

- громадяни України, які працюють за межами України;

- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства.

Статтею 10 Закону N 2464 визначено порядок добровільної участі у загальнообов"язковому державному соціальному страхуванні. Зазначеною статтею передбачено, що у разі виявлення бажання брати участь у загальнообов"язковому державному соціальному страхуванні у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності на добровільних засадах фізичним особам

- підприємцям необхідно звертатися з відповідною заявою до органів Пенсійного фонду. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування відповідно до типового договору, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання (ч. 4 ст. 10 Закону N 2464).

Вищезазначені особи, які укладуть договір на добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням з територіальним органом Пенсійного Фонду, зобов"язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Договір про добровільну участь укладається на строк не менше одного року та набирає чинності з дня його підписання.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 10 Закону України № 2464 територіальний орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

- підлягає загальнообов"язковому державному соціальному страхуванню;

- не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою цієї статті;

- подала неповні або недостовірні відомості;

- раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;

- бажає укласти договір на строк менше одного року.

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:

1) застрахованою особою:

- за її бажанням, якщо договір діяв не менше одного року;

- у разі систематичного порушення умов договору територіальним органом Пенсійного фонду;

2) територіальним органом Пенсійного фонду у разі:

- набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов"язань щодо участі в системі загальнообов"язкового державного соціального страхування;

- виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування;

- систематичного порушення застрахованою особою умов договору;

- смерті застрахованої особи;

3) за згодою сторін, якщо договір діяв не менше одного року.

В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.

Особи, які взяли добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги (допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травм, не пов"язаної з нещасним випадком на виробництві (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологам, допомога на поховання, санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення) лише за умови сплати єдиного внеску до настання страхового випадку.

Якщо ви склали договір про добровільну участь у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування, своєчасно сплачуєте єдиний внесок та при настанні страхового випадку, ви можете звернутися до Ніжинської міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за призначенням матеріального забезпечення.

Кресан С.В.,

провідний спеціаліст

Ніжинської міжрайонної

виконавчої дирекції