back

Щодо житлової субсидії

21 жовтня 2021

 

  Управління соціального захисту населення Ніжинської РДА нагадує , що згідно пункту 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою КМУ від 21 жовтня 1995 р. №848 (зі змінами), громадянин,  якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом  30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

 1. зміни складу зареєстрованих у житловому приміщені (будинку), членів   домогосподарств;
 2. зміни соціального статусу членів домогосподарства;
 3. зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
 4. зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
 5. зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;
 6. якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства набув право власності на :
 •  транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);

 

 •  більш ніж на один транспортний засіб з року  випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);

 

 1. будь-хто  із складу домогосподарства  або член сім’ї особи зі складу домогосподарства  здійснив на суму , яка перевищує 50 тис. гривень
 •  купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів , будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги;
 • платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);
 • внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;
 • благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

       -   надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.

 

    8 будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, житла, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі;

   9  будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. гривень,

 10  будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

 11  отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

 12   настання умов , за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.