back

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення державних соціальних допомог

31 серпня 2020


 

  Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів України  від  22 липня  2020р.  №632  середньомісячний  сукупний дохід  для  призначення  усіх  видів  державної  соціальної  допомоги  та  житлових  субсидій  визначатиметься  за єдиним  механізмом.       

  Так,  до  середньомісячного  доходу  сім’ї   враховуються  наступні  доходи:

–  грошове  забезпечення  військовослужбовців;

–  заробітна  плата  в розмірі,  що залишилась  після  сплати  податку  на доходи  фізичних  осіб; –  пенсія,  щомісячне  довічне  грошове  утримання суддів  у  відставці;

 –  стипендія, у  тому  числі  із  сумою її  індексації, нарахованої  відповідно  до законодавства  (крім  соціальної  стипендії,  яка  надається  дітям-сиротам, дітям, позбавлених  батьківського  піклування, та  особам з їх  числа);

–  соціальні  виплати, які призначаються  органами  соціального  захисту населення,  в  тому  числі  житлова  субсидія  та  пільги  з оплати  житлово-комунальних  послуг.

 Разом  з  тим,  розмір  житлової  субсидії  та  пільг  з оплати  послуг  не  враховується  до  середньомісячного  сукупного доходу  під  час  призначення  житлової  субсидії. 

  Аналогічно, до  середньомісячного сукупного  доходу  не  включається  державна  соціальна  допомога,  для  призначення  якої  обчислюється  сукупний  дохід;

–  допомога  по  безробіттю,  інші  страхові  виплати  фондів  соціального  страхування;

 –  грошові  перекази,  отримані  із-за  кордону;

 –  задекларовані  доходи.        

 До  сукупного  доходу не  включаються  такі  соціальні  виплати:

частина виплати при народженні  та  усиновленні дитини, яка  виплачується разово (10320 грн.);

разова винагорода при  присвоєнні  статусу «Мати-героїня»;

державна соціальна допомога  дітям-сиротам,  позбавленим опіки, над якими встановлено  опіку  чи піклування; щомісячна адресна допомога  внутрішньо  переміщеним  особам  для  покриття   витрат  на проживання, в  тому  числі  на  оплату  житлово-комунальних  послуг;  компенсація в рамках  послуги    «Муніципальна  няня»;

державна соціальна допомога,   яка  виплачується з  надбавкою  на догляд   за   дитиною  з  інвалідністю  підгрупи А;

суми сплачених  та отриманих  аліментів;

доходи від розміщення  депозитів;

спеціальна бюджетна дотація  за   вирощування  молодняка великої рогатої  худоби, який  народився  в  господарствах  фізичних  осіб;

допомога на поховання; допомога громадських та благодійних  організацій, тощо.

 Доходи,  які  не  враховуються  при  визначенні  середньомісячного сукупного    доходу  зазначені  в п.п. 5-7  Порядку   обчислення  середньомісячного  сукупного доходу   сім’ї  (домогосподарства)  для  усіх  видів  державної  соціальної  допомоги  затвердженого   вищезазначеною  постановою  Уряду.         

 Особи,  доходи  яких включаються   до  середньомісячного  сукупного  доходу, а  також    період, за  який  обчислюється  середньомісячний  сукупний  дохід, визначаються  порядками  надання  певних  видів  державної  соціальної  допомоги,  що затверджуються  відповідними  нормативно-правовими  актами.         

 Обчислення  середньомісячного  сукупного   доходу  проводиться  шляхом  ділення  загальної  суми  сукупного  доходу  осіб за  визначений  законодавством  період  на 6, якщо  інше  не  передбачено  законодавством.