back

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

31 липня 2020

 

Повідомлення

про оприлюднення заяви

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Детальний план території  та звіт про стратегічну оцінку площею 1,9817га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) на земельній ділянці, розташованій за межами населеного пункту в адміністративних межах  Ніжинської сільської ради, Ніжинського району, Чернігівської області поруч з існуючими очисними спорудами м.Ніжин

 

  З метою громадського обговорення на офіційному сайті Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області в розділі доступ до публічної інформації за посиланням: http://neadm.cg.gov.ua/index.php?id=395346&tp=page оприлюднена заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детальний план території  та звіт про стратегічну оцінку площею 1,9817га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) на земельній ділянці, розташованій за межами населеного пункту в адміністративних межах  Ніжинської сільської ради, Ніжинського району, Чернігівської області поруч з існуючими очисними спорудами м.Ніжин та за посиланням http://neadm.cg.gov.ua/index.php?id=395344&tp=pageзвіт про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території на земельну ділянку площею 1,9817 га поза межами населеного пункту м. Ніжин, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури.

Строк громадського обговорення заяви – 16 днів з дати публікації.

Відповідальний за організацію розгляду – заступник керівника апарату – начальник відділу організаційної та інформаційної діяльності, діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації – Чепурна Олена Віталіївна.

Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються до Ніжинської райдержадміністрації Чернігівської області (Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Батюка, 5-А, відділ організаційної та інформаційної діяльності, діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації, тел.(04631)7-14-75; 7-31-29).

 

1. Інформація про замовника :

Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської області

Юридична адреса: вул. Батюка, 5-а, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600  mail: [email protected]

Управління ЖКГ та будівництва Ніжинської міської ради

Юридична адреса: вул. Московська, 20, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600  mail: [email protected]

 

2.Вид та ocновні цілі документа державного планування, його зв язок іншими документами державного планування.

Детальний план території  та звіт про стратегічну оцінку площею 1,9817га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) на земельній ділянці, розташованій за межами населеного пункту в адміністративних межах  Ніжинської сільської ради, Ніжинського району, Чернігівської області поруч з існуючими очисними спорудами м.Ніжин

Детальний план розроблений відповідно до Розпорядження Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області № 103 від 03 травня 2018р.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнения в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієничми нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї  проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів  територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної  політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1- 14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: Схема планування території Чернігівської області.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення pecypciв).

Ділянка під будівництво розташована на території Ніжинської сільської ради Чернігівської області за межами населеного пункту с. Ніжинське. На земельній ділянці житлові будинки відсутні та їх розміщення не передбачається. Територія спланована та має в’їзд з ґрунтовим покриттям.

 

Загальна площа території детального плану – 1,9817 га (територія знаходиться на земельній ділянці з кадастровими номером 7423383200:06:001:0114)

Передбачено будівництво мулового відстійника (карт мулових майданчиків) для збільшення потужності очисних споруд м. Ніжин.

Планувальними обмеженнями є проектна межа земельної ділянки, охоронні зони існуючих та запроектованих інженерних мереж, що проходять в безпосередній близькості до ділянки та об’єктів будівництва, а також протипожежні, санітарні та інші нормативно встановлені розриви.

Санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів тощо вказані на аркушах креслень.

Зони санітарної охорони підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення тощо – не порушуються.

Відомості щодо розміщення проектуємих об’єктів в межах зон охорони пам’яток культурної спадщини відсутні. Якщо ж під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку археологічного, або історичного характеру (уламків посуду, кісток, знарядь праці, зброї і т.д.), то згідно ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавці робіт повинні зупинити земляні роботи і протягом доби повідомити про знахідки орган охорони культурної спадщини.

Інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, об’єктів транспорту тощо, а також зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, прикордонні смуги) також відсутні.

Червоні та інші лінії регулювання забудови в межах території, щодо якої розробляється детальний план, наявною містобудівною документацією не встановлені. В період після затвердження діючої містобудівної документації планувальні обмеження, щодо використання території, не встановлювались.

Суцільне археологічне обстеження зазначеної земельної ділянки не проводилося. Відомості про наявність об’єктів археології в межах зазначеної земельної ділянки відсутні.

 Придатність території для будівництва по характеру природних умов, з точки зору інженерного освоєння, транспортного сполучення тощо визначено як таку, що відповідає І-й категорії (придатні території, що не потребують спеціальних заходів з інженерного підготовлення). В межах ділянки необхідно зберегти цінні зелені насадження.

Рельєф ділянки спокійний. Територія в абсолютних відмітках знаходиться в межах 119,45-123,67. Перепад відміток становить 4,22 м. Небезпечні процеси в межах ділянки протягом останніх років не спостерігались. Територія не заболочена, не підтоплюється дощовими і талими водами. Рівень ґрунтових вод потребує уточнення на стадії інженерно-геологічних вишукувань. Верхній шар ґрунту придатний для проведення робіт з озеленення. Цінні зелені насадження відсутні. Необхідні підключення до інженерних мереж повинні бути узгоджені з визначеними власниками та балансоутримувачами, шляхом отримання технічних умов у відповідності до діючого законодавства. Транспортне обслуговування території буде здійснюватись зі сторони існуючої грунтової дороги з подальшим її асвальтуванням.

На планування проектуємої території впливатимуть інженерно-економічні аспекти її освоєння під забудову та ряд природних умов: геоморфологічні (форма рельєфу, крутизна схилів), геологічні (будова і склад залягаючих порід, їх несуча спроможність), гідрогеологічні (фізико-хімічний склад і рівень ґрунтових вод).

 

Об'єкт планової діяльності  відноситься до другої категорії  шкідливих видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля  та згідно п.11 пп.4. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг) підлягають оцінці  впливу на довкілля відповідно  до cm. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі.

а) Водне середовище

У процесі реалізації проекту і подальшій експлуатації об'єктів при дотриманні всіх нормативних вимог вплив на екологічний стан водного середовища буде незначним . Передбачені проектом заходи не спричинять погіршення якісних показників підземних вод по наступних причинах: – згідно встановлених норм та вимог для попередження потрапляння неочищених стоків до ґрунтових вод, рівень підлог будівель передбачається вищим рівня небезпечного капілярного підняття ґрунтових вод на ділянках будівництва і вище планувальної відмітки землі, що примикають до будівель ділянок не менше ніж на 0,2 м; – в проектах будівництва об’єктів у відповідності зі СНіП 2.03.11 необхідно передбачити надійний захист будівельних конструкцій від корозії; – при відсутності в районі будівництва централізованого водопостачання буде використано привізну воду, яка повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874;

б) Ґрунти

Під час проведення будівельних робіт навантаження на рослинний шар грунту необхідно мінімалізувати. Постійного впливу на елементи ґрунтового середовища не передбачається. Втілення запроектованих заходів щодо функціонування об’єктів мінімізує негативний вплив на стан ґрунтів.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - відсутні;

г) Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

В районі запланованої діяльності зникаючих та рідких рослин, шляхів міграції птахів та тварин – не виявлено. В зоні впливу об'єкту, об'єктів природно заповідного фонду і територій перспективних до заповідання – немає. Вплив на флору полягає в знищенні частини трав'яної рослинності. Робочим проектом передбачається упорядкування та озеленення території.

Вплив на флору полягає в знищенні незначної частини природної трав'яної рослинності, що потрапляє в границі проектування, яке компенсується організованим озелененням з влаштуванням поливу та органічного підживлення.

Впливу проектних заходів на тваринний світ не передбачається;

Вплив на заповідні об’єкти – відсутній.

д) Оцінка впливу на соціальне середовище

При нормальній експлуатації об’єкти не матимуть негативного впливу на громадську та житлову забудову, об’єкти соціально-побутового, спортивнооздоровчого, курортного та рекреаційного призначення. В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

е) Оцінка впливів планованої на навколишнє техногенне середовище

Об’єкти навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність відсутні. В зоні проектованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії і культури. Дана ділянка не є пам'яткою архітектури, історії та культури; не відноситься до природно–заповідного фонду. При будівництві та експлуатації об’єкта проектування деструктивний вплив на сусідні об’єкти техногенного середовища здійснюватись не буде. В районі запланованої діяльності зникаючих та рідкісних рослин, шляхів міграції птахів та тварин не виявлено. В зоні впливу об'єкту, об'єктів природно-заповідного фонду і територій перспективних до заповідання – немає. Проектована діяльність не передбачає негативного впливу на житлово-цивільні та промислові об’єкти, наземні та підземні споруди, пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови) та на інші елементи техногенного середовища.

є) Оцінка впливів на навколишнє природне середовище

Охорона навколишнього природного середовища в період будівництва ставить за обов'язок будівельній організації, крім обов'язкового виконання проектних рішень по збереженню навколишнього природного середовища, дотримування діючого природоохоронного законодавства України. При організації будівельного виробництва необхідно передбачити і чітко виконувати заходи з охорони навколишнього середовища по запобіганню втрат природних ресурсів, зменшення шкідливих викидів у ґрунти й атмосферу та ін.

З метою збереження навколишнього природного середовища в процесі підготовчого й основного періодів будівельних робіт необхідно дотримуватись наступних умов:  вивіз ґрунту передбачається в спеціальні місця для складування, також ґрунт використовується на планування території та зворотною засипкою;  застосовувати привезені розчинно–бетонні й асфальтобетонні суміші, бетонні, залізобетонні і дерев'яні конструкції і вироби, виготовленні в спеціалізованих цехах.

Для перевезення цементу, бетону застосовувати спеціальний автотранспорт.

Транспортування і збереження будівельних матеріалів, особливо сповільнювачів і прискорювачів тверднення, пластифікаторів, та інших хімікатів виконувати з дотриманням установлених технічних вимог. 

Обмежити роботу двигунів внутрішнього згоряння будівельнихü машин і механізмів тільки на необхідний для цього час, електрозварювальні апарати, компресори, насоси, засоби малої механізації застосовувати переважно працюючі на електроенергії. 

Організацією будівельних робіт передбачається рівномірна доставкаü вантажу та вивезення сміття з майданчика. Скупчення на майданчику не більше 3 автомобілів та будівельних машин з одночасно працюючими двигунами. При цьому викиди вихлопних газів від даної кількості автотранспорту та будівельних машин не будуть перевищувати ГДК по всім інгредієнтам.

Забезпечити високий рівень експлуатації будівельної техніки, машин і механізмів. 

Установити контроль за витратою води на потреби, не перевищуватиü виділених лімітів. 

Для запобігання забруднення геологічного середовища під часü роботи будівельної техніки передбачається улаштування тимчасових проїздів та площадок для тимчасового складування будівельних матеріалів та будівельних відходів. Сипучі пилоутворюючі матеріали зберігати в мішках або закритій тарі.

Для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів через нещільності у системах подачі паливно–мастильних матеріалів автотранспорту, розробник ОВНС рекомендує використання біопрепаратів для видалення плям нафтопродуктів.

Не використовуючи відходи будівельного виробництва, будівельнеü сміття складуються та вивозяться в місця, що вказані місцевими органами.

Таким чином, вплив на оточуюче середовище на період будівництва, з урахуванням впливу, що передбачений робочим проектом вказівок по виконанню робіт та складування матеріалів, можна оцінити як допустимий, так як носить тимчасовий, мінімально–шкідливий локальний характер.

ж) Вплив на клімат і мікроклімат

Під час будівництва об’єкта і в процесі його експлуатації, при дотриманні нормативних вимог, впливу на клімат та мікроклімат не спостерігатиметься. Також не спостерігатиметься виникнення мікрокліматичних умов, що сприятимуть розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори.

 

з) Вплив на повітряне середовище

Проектована будівельна діяльність буде чинити мінімальний вплив на повітряний басейн.

 

5.         Виправдані  альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення карт мулових майданчиків i техніко- економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

 

Розглянуті альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення объеків будівництва та територіального розміщення планової діяльності.

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проектується – мулового відстійника, призведе до унеможливлення підвищення ефективності роботи очисних споруд, збільшення надійності роботи системи, вирішення проблеми та питання екологічної і епідемічної безпеки міста Ніжин та району. Відмова від реалізації заходу підвищить ризик забруднення навколишнього природного середовища та виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Відмова від реалізації проекту будівиицтва знизить комплексність вирішення екологічних проблем: збільшення коефіцієнту фільтрації, підвищення ефективності відведення дренажних вод, збільшення ефективності підсушки мулу.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні i формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту CEO передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • iнша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам i правилам Укрїни, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

  Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність i прийнятність планованої діяльності i обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафт (рельеєф, родючі грунти, рослиність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

розглянути природні ресурси з обмеженим режимом  використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

 

 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості)
 • повідомити громадськість про ефективність проекту i можливі екологічні наслідки.

У ході CEO провести оцінку факторів ризику i потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного i стабільного соціально - економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних pecypсів, при будівництві об'єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Охорона навколишнього природного середовища в період будівництва ставить за обов'язок будівельній організації, крім обов'язкового виконання проектних рішень по збереженню навколишнього природного середовища, дотримування діючого природоохоронного законодавства України. При організації будівельного виробництва необхідно передбачити і чітко виконувати заходи з охорони навколишнього середовища по запобіганню втрат природних ресурсів, зменшення шкідливих викидів у ґрунти й атмосферу та ін. З метою збереження навколишнього природного середовища в процесі підготовчого й основного періодів будівельних робіт необхідно дотримуватись наступних умов та вживати заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного, впливу на навколишнє середовище:

 • вивіз ґрунту передбачається в спеціальні місця для складування, також ґрунт використовується на планування території та зворотною засипкою; 
 • застосовувати привезені розчинно-бетонні й асфальтобетонні суміші, бетонні, залізобетонні і дерев'яні конструкції і вироби, виготовленні в спеціалізованих цехах.
 • Для перевезення цементу, бетону застосовувати спеціальний автотранспорт. Транспортування і збереження будівельних матеріалів, особливо сповільнювачів і прискорювачів тверднення, пластифікаторів, та інших хімікатів виконувати з дотриманням установлених технічних вимог. 
 • Обмежити роботу двигунів внутрішнього згоряння будівельних машин і механізмів тільки на необхідний для цього час, електрозварювальні апарати, компресори, насоси, засоби малої механізації застосовувати переважно працюючі на електроенергії. 
 • Організацією будівельних робіт передбачається рівномірна доставкаü вантажу та вивезення сміття з майданчика. Скупчення на майданчику не більше 3 автомобілів та будівельних машин з одночасно працюючими двигунами. При цьому викиди вихлопних газів від даної кількості автотранспорту та будівельних машин не будуть перевищувати ГДК по всім інгредієнтам. Забезпечити високий рівень експлуатації будівельної техніки, машин і механізмів. 
 • Установити контроль за витратою води на потреби, не перевищувати виділених лімітів. 
 • Для запобігання забруднення геологічного середовища під час роботи будівельної техніки передбачається улаштування тимчасових проїздів та площадок для тимчасового складування будівельних матеріалів та будівельних відходів. Сипучі пилоутворюючі матеріали зберігати в мішках або закритій тарі. Для ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів через нещільності у системах подачі паливно–мастильних матеріалів автотранспорту, розробник ОВНС рекомендує використання біопрепаратів для видалення плям нафтопродуктів.
 • Не використовуючи відходи будівельного виробництва, будівельне сміття складуються та вивозяться в місця, що вказані місцевими органами.

Таким чином, вплив на оточуюче середовище на період будівництва, з урахуванням впливу, що передбачений робочим проектом вказівок по виконанню робіт та складування матеріалів, можна оцінити як допустимий, так як носить тимчасовий, мінімально–шкідливий локальний характер.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статі 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епедемічного благополуччя населення» з метою відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповдні оргінізації, господарські, технічні, технологічні, архітектурно- будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіоційної безпеки, віповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм i правил проект містобудівної документаії не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Пропонується така структура Звіту iз СЕО:

 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання.

Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської області

Юридична адреса: вул. Батюка, 5-а, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600  mail: [email protected]

Управління ЖКГ та будівництва Ніжинської міської ради

Юридична адреса: вул. Московська, 20, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600  mail: [email protected]

Контактна особа - Заступник керівника апарату – начальник відділу організаційної та інформаційної діяльності, діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації – Чепурна Олена Віталіївна. тел тел.(04631)7-14-75; 7-31-29, електронна пошта: [email protected].

 

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення, а саме з 31.07.2020р.