back

Зміни в соціальних допомогах в зв’язку з підвищенням прожиткових мінімумів

16 липня 2020

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі:

  • для працездатних осіб – 549,25 грн (525,50 грн),
  • для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1712 грн (1638 грн),
  • для дітей віком до 6 років –2416,70 грн (1512,15 грн),
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн (1885,50 грн),
  • для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –2856,10 грн (1786,70 грн).

 

Допомога особам з інвалідністю з дитинства

Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 3516,48 грн (3364,64 грн), підгрупа Б – 2568.00 грн (2457 грн).

Інваліди з дитинства II групи1712 грн (1638 грн).

Інваліди з дитинства III групи1712 грн (1638 грн).

 

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає особу з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка постійно проживає з особою з інвалідністю.

З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становить 2118 грн (2027 грн).

 

Допомога багатодітним сім’ям

Цей вид допомоги призначається на кожну третю і наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. і виплачується щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно.

На кожну третю і наступну дитину держава виплачує 1700 грн.

 

Тимчасова соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Ця допомога призначається непрацюючим людям, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. І лише тим, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.

Сума державної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З 1 липня максимальний розмір допомоги становитиме 1712 грн (було 1638 грн).

 

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Право на соціальну допомогу мають особи, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю загального захворювання:

– чоловіки, які досягли 63 років, та жінки – 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

– не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

– є малозабезпеченими особами.

З 1 липня максимальний розмір допомоги становить 1712 грн (було 1638 грн).

 

Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку

Цей вид допомоги вводиться вперше. Її надаватимуть одиноким особам, які досягли 80-річного віку і які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

З липня розмір такої допомоги становитиме 684,80 грн

 

Допомога члену малозабезпеченої сім’ї на організацію підприємницької діяльності

Це – одноразова безвідсоткова допомога працездатному члену малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності і виведення сім’ї з бідності, яка буде надаватися державною службою зайнятості за рахунок коштів державного бюджету. Порядок надання такої допомоги, її розмір та умови повернення визначає Кабмін, який наразі не оприлюднений.