back

До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю

31 березня 2020

Повідомляємо, що Урядом прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю». Даною Постановою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а також:

 

забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

 

запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;

 

забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проектів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;

 

надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.