back

Професійне навчання учасників антитерористичної операції

13 жовтня 2017

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).

Заходи із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції спрямовані на відновлення та вдосконалення їх професійних навичок і вмінь, як невід’ємної складової адаптації до життя в мирних умовах, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання, а також надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг з цих питань.

Соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції охоплює всіх учасників АТО (працюючих, непрацюючих, безробітних, військовослужбовців, працівників усіх силових структур, тощо), яким встановлено один із таких статусів:

- учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

- інваліда війни відповідно до пунктів 1 та 11-14 частини другої статті 7 Закону

- учасника війни відповідно до пункту 13 статті 9 Закону

Для отримання послуг з професійного навчання учасник АТО письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

До звернення додається:

- копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни або учасника війни;

- копія документу, що підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Під час подання копії посвідчення, особи надають оригінал для огляду.

Орган соціального захисту населення: реєструє заяву; видає учаснику АТО направлення на професійне навчання.

На підставі направлення на професійне навчання, учасник АТО зараховується до навчального закладу. Послуги з професійного навчання надаються учаснику АТО одноразово в порядку черговості.

Професійне навчання учасників АТО здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання учасників АТО визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники АТО отримують документи державного зразка.

У Ніжинському районі професійне навчання учасників АТО здійснює Ніжинська зразкова автомобільна школа Товариства сприяння обороні України за професією «Водій автотранспортних засобів категорії «В», «D».

Управлінням соціального захисту населення з початку року укладено 3 договори з Ніжинською зразковою автомобільною школою ТСОУ на загальну суму 53569,20 грн.. 6 учасників АТО вже отримали свідоцтва водіїв автотранспортних засобів категорії «В» та 2 учасника антитерористичної операції категорії «D». На даний час продовжує навчання ще 1 учасник.

Управління соціального захисту населення</p>

Ніжинської районної державної адміністрації