back

Засідання Колегії райдержадміністрації. Розгляд проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2012 рік

16 грудня 2011

15 грудня голова райдержадміністрації В.Л.Другаков провів позачергове засідання Колегії РДА, на якому розглядалось питання «Про проект Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району на 2012 рік». З доповіддю виступив начальник управління економіки В.Ф. Шелест, який проаналізував основні напрямки, завдання та очікувані результати Програми.

1.Аналіз економічного і соціального розвитку у 2011 році

Протягом поточного року зусилля райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками суб’єктів господарювання спрямовувались на стабілізацію ситуації в усіх сферах життєдіяльності району, виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку та бюджету.

Певні позитивні тенденції з’явилися у промисловому комплексі. За 10 місяців промисловими підприємствами району вироблено продукції в порівняльних цінах на суму 190,1 млн. грн., що становить 105,4% до відповідного періоду минулого року. Промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 98,8 млн. грн. Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та фізичними особами – підприємцями за 10 місяців 2011 року становив 175,2 млн. грн. або 121,1 % до відповідного періоду минулого року.

За 10 місяців 2011 року надано платних послуг на суму 4,9 млн.грн., план виконано на 103,8%. У сільськогосподарських підприємствах району за 11 місяців 2011 року вироблено валової продукції на суму 88671 тис. грн., що становить 144,7 % до відповідного періоду минулого року. У господарствах району спостерігалось збільшення об’ємів виробництва м’яса (113 % до рівня минулого року).

Суб’єктами господарювання району укладено 21042 договорів оренди земельних паїв, що на 3537договорів більше, ніж на початок року. На 4164 га збільшилась площа орендованих земель і становить 42,3 тис. га. Розмір орендної плати становить 3,7%, що більше на 0,2% середньо обласного показника.

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2011 року становить 1961,6 тис. грн., що складає 24,8 % загальних надходжень.

За січень-листопад 2011 року створено 476 нових робочих місць, що складає 183,1 % до річного завдання.

У районі відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати.

Середня заробітна плата працівників району за видами економічної діяльності за 9 місяців 2011 року становила 1687,0 грн., що складає 110,8% до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.12.2011 р. середній розмір пенсійної виплати становить 982 грн. 41 коп., в порівнянні з початком року зріс на 55,62 грн. Рівень безробіття з початку року зменшився з 2,09% станом на 01.01.2011 р. до 1,6 % на 01.11.2011р.

Будівельними підприємствами за січень-жовтень 2011 року виконано підрядних робіт на суму 13723 тис. грн., що у 7,2 рази більше відповідного періоду минулого року.

В експлуатацію введено 9 індивідуальних житлових будинки загальною площею 1555 кв.м. До кінця 2011 року планується ввести в експлуатацію 17 індивідуальних житлових будинків загальною площею 2400 кв.м.

Разом з тим, ґрунтовний аналіз свідчить і про існування в районі ряду проблем, які потребують першочергового вирішення.

Станом на 01.12.2011 р. заборгованість по всіх видах пільг, субсидії становить 1098,9 тис. грн., що на 824,5 тис. грн. більше до відповідного періоду минулого року.

До бюджету Пенсійного фонду України з початку року мобілізовано 36490,0 тис.грн. власних коштів, що на 3312,4 тис.грн. менше від планового показника. План по власних надходженнях до бюджету Фонду за 11 місяців 2011 року виконано на 91,7%.

Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду станом на 01.12.2011 року складає 576,2 тис.грн., в т.ч. недоїмка – 483,8 тис.грн.

2. Цілі та пріоритети соціального і економічного розвитку району у 2012 році

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного розвитку територіальних громад району завдяки впровадженню заходів Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

3. Фінансові ресурси

3.1.Податково-бюджетна політика Головна мета на 2012 рік: забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до Державного і місцевого бюджетів району та виконання бюджетних призначень на 2012 рік у повному обсязі, стабільне функціонування бюджетної системи.

Основні завдання на 2012 рік:

1. організація роботи по виконанню планових завдань по наповненню бюджетів усіх рівнів та у розрізі джерел доходів;

2. забезпечення першочергового направлення коштів на фінансування оплати праці та інших захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків, недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;

3. вдосконалення механізмів адміністрування податків, зборів (обов"язкових платежів) з метою забезпечення умов для добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства;

4. збереження соціальної спрямованості бюджету, підтримання позитивної динаміки зростання реальних доходів населення, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів;

5. посилення контролю за правомірністю обчислення та справляння орендної плати за землю до місцевого бюджету;

6. забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування діяльності установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і соціальних виплат;

7. інвентаризація програм, затверджених місцевими радами та визначення їх пріоритетності щодо фінансування.

Очікувані результати: власні надходження доходної частини загального фонду зведеного бюджету району на 2012 рік обраховані в сумі 12492 тис.грн., що більше розрахункових планових показників на 2011рік на 44,1%. В тому числі Міністерство фінансів здійснило розрахунок прогнозного обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2012 рік в сумі 9502,2 тис.грн. При розрахунку попередніх прогнозних показників доходів, що не враховуються при визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, фактичні надходження базових років були приведені в умови нової редакції Бюджетного кодексу України і обраховані в сумі 2989,8тис.грн.

3.2.Фінансовий стан суб"єктів господарювання Головна мета на 2012 рік: мобілізувати фінансові ресурси та використати їх у напрямі, який забезпечить економічне зростання та фінансове оздоровлення підприємств.

Очікувані результати: у 2012 році прибуток прибутково працюючих підприємств збільшиться на 10,0 % у порівнянні з очікуваним у 2011 році і становитиме 13,2 млн. грн., а збитки зменшаться на 9,5% в порівнянні з 2011 роком і складатимуть 18,2 млн. грн. Питома вага прибуткових підприємств становитиме 63,5 %.

4.Механізм регулювання

4.1.Розвиток підприємництва

Головна мета на 2012 рік: створення сприятливих умов для функціонування та розвитку підприємництва, спрощення процедури входження в бізнес, усунення зайвих регуляторних бар"єрів, подальше удосконалення дозвільної системи та відновлення доступу суб"єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. У Програмі розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки передбачено фінансування в розмірі 40 тис. грн. на 2011 рік та 60 тис. грн. на 2012 рік. У 2012 році надходження по податках від діяльності суб"єктів малого підприємництва прогнозуються на рівні 3,3 млн. грн., що складе 23,8 % загальних надходжень.

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у 2012 році складуть 37,9 млн. грн.

Основні завдання на 2012 рік:

- системне здійснення регіональної політики сприяння підприємництву, обмеження бюрократичного тиску і бар’єрів на шляху створення та функціонування підприємницьких структур;

- підтримка розвитку виробничої сфери малого бізнесу шляхом фінансування найбільш значущих підприємницьких проектів;

- впровадження спрощених процедур започаткування підприємницької діяльності

- сприяння подальшому формуванню інфраструктури розвитку підприємництва;

- ефективна співпраця виконавчих органів та суб’єктів підприємницької діяльності, їх об"єднань у вирішенні економічних та соціальних питань територіальних громад.

4.2.Інвестиційна діяльність

Головна мета на 2012 рік: активізація інвестиційної діяльності в районі, значне нарощування обсягів інвестицій в господарства та створення умов для прискорення процесів технічної та технологічної модернізації виробництва.

Фінансова нестабільність є причиною скорочення інвестиційних вкладень у розвиток виробництва. У зв"язку з складним фінансовим становищем на підприємствах та організаціях основні витрати ідуть на виплату заробітної плати, енергоносії та на завершення раніше розпочатих інвестиційних проектів та проведення капітальних ремонтів, а не на реалізацію нових. У селі Червоний шлях ТОВ АПК «Злагода» планує реалізацію проекту «Будівництво елеватора по переробці зернових та олійних сільськогосподарських культур». Прогнозована вартість цього проекту складе 50 мільйонів гривень.

Реалізація інвестиційного проекту «Будівництво сучасної технологічної лінії по виробництву високоякісного листового скла флоат - методом» у зв"язку з економічною нестабільністю та спадом попиту на скло тимчасово припинено.

Основні завдання на 2012 рік:

1. Популяризація інноваційно-інвестиційного потенціалу та зовнішньоекономічних зв"язків району.

2. Систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій в пріоритетних сферах інвестування, вільних об"єктів нерухомості, земельних ділянок тощо.

3. Сприяння участі суб"єктів підприємництва району у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках з питань інвестиційної діяльності.

4. Інформаційне забезпечення процесу стимулювання інвестиційної діяльності підприємств району. Очікувані результати: у 2012 році за рахунок усіх джерел фінансування передбачається залучити в економіку району інвестицій в основний капітал на суму 25990 млн.грн.

5.Розвиток реального сектору економіки

5.1.Промисловість

Головна мета на 2012 рік: підвищення ефективності господарської діяльності промислових підприємств, зростання конкурентоспроможності виробництва шляхом підвищення якості продукції, асортименту, освоєння нових ринків збуту та впровадження сучасних технологій виробництва продукції.

Промисловий комплекс району включає 11 промислових підприємств, з них 7 харчової та переробної промисловості.

Домінуюче місце в структурі обсягів виробництва займає ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Лосинівський маслосирзавод», ЗАТ «Ніжинський консервний завод», ВАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод», питома вага яких в загальному обсязі виробництва складає близько 62 % . У 2012 році збережеться позитивна динаміка розвитку промислового комплексу. Прогнозується нарощування обсягів у промисловому виробництві на 3,5 %.

5.2.Паливно-енергетичний комплекс

Головна мета на 2012 рік: забезпечення стабільного енерго- та газозабезпечення, підвищення ефективності використання енергоносіїв.

Потреба у твердому паливі населення та комунально-побутових споживачів на 2012 рік становитиме 2,5 тис. тонн вугільного палива та 0,7 тис. тонн торфобрикетів. Обсяг поставок паливних дров становитиме 10,2 тис. куб.м. і забезпечить потребу у дровах ДП «Ніжинське лісове господарство» та «Ніжинське райагролісництво».

5.3.Агропромисловий комплекс

Головна мета на 2012 рік: збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки району, покращення умов життя та праці селян, створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості.

Формування показників соціально-економічного розвитку сільського господарства на 2012 рік проводилось, виходячи із виробничо-ресурсного потенціалу району, з фактичних показників виробництва основних видів продукції в середньому за 2006-2010 роки, очікуваних обсягів в 2011 році.

У 2012 році прогнозується виробити сільськогосподарськими підприємствами району зерна (у вазі після доробки) 80370 т, цукрових буряків – 41600 т, олійних культур –17400 т, картоплі – 3000 т, овочів – 4140 т, м"яса худоби та птиці – 586 т, молока – 5047 т, яєць – 700 тис. шт., що дозволить наростити виробництво валової продукції сільськогосподарських підприємств на 3,0%.

5.4. Дорожньо-транспортний комплекс та зв"язок Довжина автомобільних доріг загального користування по району становить 430,5 км., в тому числі з твердим покриттям – 426,1 км., що становить 99% від загальної протяжності доріг.

Основні завдання на 2012 рік:

- збереження та подальше збільшення пасажиро- та вантажообігу;

- надання послуг з перевезення пасажирів у відповідності з чинним законодавством. покращення якості телефонного зв"язку шляхом встановлення оновленого обладнання;

- зберегти кількість відділень поштового зв"язку на рівні попереднього року.

Очікувані результати: у 2011 році очікується надати послуг зв"язку на суму 4,3 млн. грн., прогнозується на 2012 рік – 4,4 млн. грн.

6.Зовнішньоекономічна діяльність

Головна мета на 2012 рік: освоєння нових ринків для експорту вітчизняних товарів, зростання ефективності використання експортного потенціалу регіону, випередження темпів зростання експорту товарів і послуг над імпортом, розвиток прикордонного та транскордонного співробітництва. Основним експортером у районі є ДП «Ніжинське лісове господарство». В 2012 році провідними країнами-експортерами для підприємств району залишатимуться Німеччина, Туреччина, Італія.

7.Соціальна сфера

7.1. Демографічна ситуація, підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика

Головна мета на 2012 рік: поліпшення демографічної ситуації, ефективна реалізація державної політики щодо сім"ї, жінок та молоді в районі, підвищення рівня соціального захисту дітей, забезпечення дотримання їх законних прав та інтересів, сприяння досягненню паритетного становища жінок і чоловіків.

У 2011 році демографічна ситуація в районі, як і у попередні роки, характеризується зменшенням чисельності населення, яке відбувається виключно за рахунок природного скорочення.

Середньорічна чисельність наявного населення зменшується. До кінця року очікується зменшення чисельності у порівнянні з минулим роком на 2%, аналогічна тенденція прогнозується і на наступний рік.

9 місяців 2011 року 9 місяців 2010 року Народилось 161 181 Померло 549 647

Причиною зменшення чисельності населення є його природне скорочення - перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

У районі нараховується 4273 дітей віком до 18 років. З них 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім"ях опікунів, піклувальників та прийомних сім"ях. В районі функціонує 5 прийомних сім"ї, в яких виховуються 2 дитини-сироти та 4 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основні завдання на 2012 рік:

- підтримка молодої сім"ї, талановитої та обдарованої молоді;

- підготовка документів на жінок району, які мають право претендувати на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;

- відпрацювання механізмів забезпечення житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в державних закладах та сім"ях громадян за межами району;

- здійснення заходів щодо розвитку в районі мережі прийомних сімей;

- вирішення найболючіших проблем багатодітних сімей району, та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення першочергового влаштування дітей до сімейних форм виховання;

- охорона здоров"я молоді, формування в неї глибокої потреби в духовному і фізичному розвитку;

- забезпечення прав молодих громадян, встановлення для них гарантій та необхідної соціальної підтримки у сферах освіти та зайнятості;

- виховання в дітей та молоді громадянської свідомості та патріотизму.

7.2.Зайнятість населення та ринок праці

У 2012 році організація зайнятості населення району буде здійснюватись у відповідності до завдань Програми зайнятості населення в Ніжинському районі на 2012-2013 роки, яка спрямована на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Планується створити 290 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності. На кінець 2012 року на обліку центру зайнятості перебуватиме 320 безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття на 2012 рік планується на рівні 2,12%.

7.3. Доходи населення

У 2012 році соціальна політика спрямовуватиметься на посилення впливу зростання доходів, підвищення рівня оплати праці, подолання бідності, зменшення майнового розшарування і соціальної диференціації, що створить певні умови для активізації економічної діяльності. Очікується, що заробітна плата 1-го штатного працівника у 2012 році, у порівнянні з 2011 роком, збільшиться на 16%.

Підвищення рівня доходів населення у 2012 році буде здійснюватись за рахунок:

 забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на економічно активних підприємствах та недопущення заборгованості;

 активізація роботи тимчасової комісії райдержадміністрації з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, особливо щодо розгляду стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду;

 проведення моніторингу виконання графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати та вжиття заходів відповідного реагування до порушників;

 легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати заробітної плати.

7.4.Система соціального захисту та соціального забезпечення населення

В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально-незахищених верств населення та малозабезпечених сімей.

Основні завдання на 2012 рік:

- забезпечення своєчасної виплати соціальних допомог;

- сприяння професійному навчанню та працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- надання різних видів соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення, які спрямовані на підвищення рівня їхньої життєдіяльності, соціальної активності та повноцінне життя в суспільстві.

Очікувані результати: підвищення якості надання соціальних послуг та рівня соціального обслуговування уразливих верств населення; забезпечення адресної та матеріальної підтримки малозахищених категорій населення.

7.5.Соціальне страхування та пенсійне забезпечення

Головна мета на 2012 рік: мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду для своєчасної та в повному обсязі виплати пенсій, та забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи, яка передбачає посилення страхових принципів і збільшення сплати страхових внесків, виконання завдань, визначених постановами правління Фонду та наказами головного управління ПФУ в Чернігівській області та управління ПФУ в Ніжинському районі.

Основні завдання на 2012 рік:

- забезпечити виконання програм Уряду, спрямованих на поліпшення пенсійного забезпечення громадян України;

- домогтися повного погашення заборгованості до Пенсійного фонду підприємствами –боржниками для забезпечення своєчасного фінансування та повноти виплати пенсій;

- тісно співпрацювати з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення виплати заробітної плати працюючим громадянам в розмірах не менше мінімальної для повноти зарахування страхового стажу в майбутньому;

- домогтися широкого інформування населення щодо змін в Пенсійному законодавстві через засоби масової інформації;

- спрямувати зусилля на виявлення нелегальних робочих місць для забезпечення соціального захисту громадян у майбутньому.

7.6.Житлово-комунальне господарство

Головна мета на 2012 рік: підвищення рівня забезпеченості населення та об’єктів соціальної сфери житлово-комунальними послугами належної якості.

Протягом 2011 року значна увага в районі приділялася забезпеченню розвитку сфери житлово-комунального господарства. У районі централізоване водопостачання здійснюється у восьми населених пунктах . У селах Радгоспне, Світанок, М.Кошелівка, Безуглівка, Кукшин водопровідні мережі знаходяться в комунальній власності відповідних рад. Загальна протяжність водопровідних мереж становить 48,9 км, каналізаційних 6,8 км (смт.Лосинівка, с.Радгоспне, с.Вертіївка, с.Лісове). За дев’ять місяців 2011 року комунальними підприємствами району, які займаються централізованим водопостачанням та водовідведенням було піднято та відпущено усім споживачам 47,4 тис. м. куб. води, що на 0,23 тис. м. куб. більше, ніж за даний період минулого року з них 6,8 тис. м. куб. споживачам соціальної сфери.

Послуги з водопостачання та водовідведення в селах Радгоспне, Світанок, М.Кошелівка ,Безуглівка, Кукшин надають місцеві комунальні підприємства. У трьох 16 –ти квартирних житлових будинках, які розташовані у смт. Лосинівка, створені і працюють три об"єднання співвласників.

Приватний відомчий та комунальний житловий фонд району обладнаний індивідуальним (по квартирним) опаленням, тому спеціалізовані теплопостачальні підприємства у районі не утворювались.

Основні завдання на 2012 рік:

- підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом формування ринку послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків;

- залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації і розвитку житлового фонду;

- забезпечення прибуткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- проведення інвентаризації відомчого житлового фонду, вулично - дорожньої мережі та об"єктів водопостачання.

7.7.Розвиток житлового будівництва

Головною метою житлового будівництва у 2012 році буде збільшення обсягів будівельних робіт та створення умов для будівництва або придбання доступного житла для усіх категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, особливо пільгових категорій населення.

Пріоритетним напрямком у розвитку житлового будівництва на 2012 рік залишається індивідуальне житлове будівництво. Поліпшення житлових умов населення передбачається за рахунок реконструкції існуючого житлового фонду, збільшення обсягів будівництва житла за рахунок власних коштів населення та пільгових довгострокових кредитів.

У 2012 році передбачається ввести в експлуатацію 3000 кв.м. загальної площі нового та реконструйованого житла.

7.8.Сфера обігу товарів та послуг

Головна мета на 2012 рік: покращення якості надання торгівельних та побутових послуг; створення умов для збільшення мережі підприємств торгівлі, побуту та ресторанного господарства для максимального задоволення потреб населення в найнеобхідніших видах побутових послуг, продуктах харчування, товарах першої необхідності.

У 2012 році обсяг платних послуг прогнозується на рівні 102,1 % і становитиме 6341,0 тис. грн.

Основні завдання на 2012 рік:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі та послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами;

- формування ефективної мережі підприємств торгівлі та побуту у сільській місцевості за рахунок відновлення діяльності непрацюючих об"єктів, у т.ч. системи споживчої кооперації, та створення сприятливих умов для створення нових об"єктів сфери послуг;

- контроль з боку органів місцевого самоврядування та контролюючих організацій, за належною організацією торгівлі, дотримання санітарно-епідеміологічних норм і правил, екологічного законодавства в районі.

- проведення роботи по активізації діяльності комунально-побутових підприємств, обслуговуючих кооперативів, вдосконалення системи виїзного обслуговування сільського населення.

8.Гуманітарна сфера

8.1.Охорона здоров"я

Головне завдання на 2012 рік: Діяльність галузі охорони здоров"я району спрямовуватиметься на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров"я.

В системі охорони здоров"я району функціонує 52 лікувально-профілактичні заклади. 4 амбулаторії загальної практики –сімейної медицини та 46 фельдшерсько-акушерських пунктів перейшли в підпорядкування Ніжинської ЦРЛ.

Основні цілі і пріоритети, які потребують свого вирішення у 2012 році:

1. Виконання лікувально-профілактичними закладами програми імунізації району.

2. Максимальне охоплення населення району загальною диспансеризацією з метою своєчасного виявлення захворюваності на зниження інвалідності.

3. Покращення фінансування лікувально-профілактичних закладів первинної ланки шляхом переведення її на фінансування з сільського та районного бюджетів.

4. Завершити оптимізацію мережі медичних закладів району.

5. Продовження подальшого розвитку районної лікарняної каси.

8.2.Освіта

Головна мета на 2012 рік: підвищення якості надання освітніх послуг.

Основні завдання на 2012 рік:

1. Організувати 100 % підвіз учнів до шкіл та навчально-виробничих комбінатів на протязі навчального року за рахунок бюджетних коштів.

2.Реорганізувати Черняхівську ЗОШ І-ІІІ ст. у Черняхівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст.

3. Забезпечити організованим відпочинком та оздоровленням 50% учнівського контингенту району.

4.Провести поточні ремонти в усіх закладах освіти до початку нового навчального року.

5.Здійснити належне матеріально – технічне забезпечення навчальних закладів.

8.3. Культура і духовність

Головна мета на 2012 рік: забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини.

Основні завдання на 2012 рік:

1. Проведення ремонтних робіт закладів культури.

2. Виконання програм:

3. Істотне поліпшення культурного обслуговування населення через збереження та повноцінне функціонування закладів культури, особливо у сільській місцевості.

4. Продовження роботи з відродження і розвитку всіх видів самодіяльної художньої творчості.

5. Розвиток зеленого туризму.

8.4.Фізична культура і спорт

Головна мета на 2012 рік: забезпечення зміцнення здоров"я, виховання високих моральних якостей молодого покоління.

Основні завдання на 2011 рік:

- виконання районних програм розвитку фізичної культури та спорту;

- збереження та утримання мережі дитячо-юнацької спортивної школи;

- підготовка і проведення спортивно-масових заходів та змагань на високому організаційному рівні;

- підготовка та участь збірних команд району у всеукраїнських спортивних іграх;

- підготовка та участь збірних команд району та окремих спортсменів у всеукраїнських змаганнях;

- забезпечення виконання календарного плану масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на 2012 рік.

9.Природокористування та безпека життєдіяльності людини

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Головна мета на 2012 рік: забезпечення екологічної безпеки, стабілізація та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Основні завдання на 2012 рік:

- створення водоохоронних зон з комплексом лісомеліоративних заходів;

- рекультивація та захист земель від підтоплення, ерозії та інших порушень;

- створення захисних лісових насаджень на еродованих землях;

- ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження (проведення санітарних рубок);

- заходи з озеленення сіл та селищ (включаючи інвентаризацію зелених насаджень);

- мобілізація матеріальних і фінансових ресурсів на здійснення природоохоронних заходів.

- приведення у відповідність до вимог природоохоронного законодавства прибережних смуг та водоохоронних зон гідрологічної сітки району, розробка проектів облаштування прибережних смуг річок району та визначення їх на місцевості межовими знаками;

- оформити належним чином документацію на полігони та місця по утилізації побутових та промислових відходів населених пунктів району.