back

Порядок надання пільг громадянам віднесеним до категорії 3 та потерпілим дітям, внаслідок Чорнобильської катастрофи

08 жовтня 2015

Відповідно до Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76- VIII (далі - Закон №76) з 01.07.2015 року пільга на оплату житлово- комунальних послуг, послуг зв'язку, придбання твердого палива окремим категоріям громадян надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2015 ропі -1710 гривень).

Також зазначеними змінами передбачено надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема віднесеним до категорії 3 та потерпілим дітям, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

На виконання зазначеного Закону прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї" (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 446) (далі - Порядок).

Цей Порядок визначає механізм реалізації права на отримання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

До сукупного доходу сім'ї пільговика включаються нараховані: пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності), доходи від підприємницької діяльності.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення отримують від територіальних органів Пенсійного фонду України інформацію про суми пенсійних виплат і факт працевлаштування пільговиків та членів їх сімей, відомості про яких містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Пільговики, до сукупного доходу сім'ї яких входять вищезазначені доходи, (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім'ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім'ї пільговика за формою згідно з додатком до Порядку, а також довідки про доходи свої та членів сім'ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період. Згідно з пунктом 10 Порядку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

Водночас повідомляємо, що Мінсоцполітики підготовлено зміни до Порядку у частині уточнення осіб, які мають право па пільги за соціальною ознакою, а саме: включення категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи дітей., а також осіб, які працювали з моменту аварії до І липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним факторам), пов'язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, відповідно до Закону № 76, та передбачено врегулювання форми Додатка до Порядку. Наразі проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї" направлено на погодження до центральних органів виконавчої впади.

Ухо Н.О.

головний спеціаліст районного управління соціального захисту населення