back

Діалог з підприємцями - основа здійснення реформ

24 червня 2011

Вирішення проблем економічного і соціального розвитку держави неможливе без формування конкурентоспроможного підприємницького середовища та посилення його впливу на розв"язання державних проблем.

Спільне бажання почути проблеми та шляхи їх вирішення, обмінятись досвідом роботи виконавчої влади та представників малого та середнього бізнесу зібрало керівника району, управління економіки та підприємців у залі засідань райдержадміністрації.

На забезпеченні співпраці районної держадміністрації з підприємницькими колами та шляхах удосконалення підтримки та розвитку підприємництва під час наради наголошував голова райдержадміністрації Володимир Другаков.

Про інвентаризацію незадіяних приміщень, які можна використати для ведення бізнесу, роботу Дозвільного центру розповів начальник управління економіки райдержадміністрації Вадим Шелест.

Головний спеціаліст управління економіки Ніна Кулініч закцентувала увагу зібрання на тому, що відповідно до «Програми розвитку малого підприємництва Ніжинського району на 2011-2012 роки» в районі оголошений конкурс інвестиційних бізнес-проектів по пріоритетних напрямках розвитку малого підприємництва. Переможці конкурсу отримають безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі та часткове відшкодування відсотків по кредитах, якими користуються суб"єкти підприємницької діяльності.

Активну участь у обговоренні взяли приватні підприємці Мороз Ігор Григорович, Діденчук Микола Омельянович та директор ТОВ АТП «Відродження» Зюба Ігор Вікторович.

Підтримка підприємництва та пошук шляхів вирішення проблем, що йому заважають, є саме тією сферою соціально-економічного розвитку, в якій співпраця влади та громадськості може принести наочні результати. Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011 затверджено Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Національний план передбачає дерегуляцію усіх сфер життя, в тому числі й підприємництва.

Планується подальше скорочення переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, передача територіальним представництвам центральних органів виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям повноважень на видачу цих документів. Також будуть скорочені строки оформлення ліцензій, уніфіковані принципи та процедури їх отримання; удосконалена система надання адміністративних послуг. Передбачається продовження спрощення процедури відкриття бізнесу, розширення мережі об"єктів інфраструктури підтримки підприємництва тощо. Загалом для спрощення дозвільних процедур планується розробити та ухвалити близько 30 нормативно-правових актів.

За словами підприємців основними факторами, які гальмують їх розвиток є: організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової бази, несприятлива податкова політика, непомірний тягар оподаткування, недостатність професійних знань та досвіду тих, хто займається малим та середнім бізнесом.

У формі діалогу обговорено заходи щодо усунення перешкод, які стоять на заваді діяльності підприємців. Внесені під час обговорення пропозиції направлені до облдержадміністрації, де вони будуть узагальнені та направлені до Кабінету Міністрів України.

Також в ході наради з метою залучення суб"єктів підприємницької діяльності до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №526 «Про утворення регіональних галузевих рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» на включення до складу регіональної ради підприємців від району було обрано двох приватних підприємців - Лобаня Олександра Павловича та Мороза Ігора Григоровича.

Підсумовуючи засідання, Володимир Другаков відмітив, що такі зустрічі сприяють виробленню ефективних механізмів взаємодії у проведенні реформ, дозволяють забезпечити реалізацію співпраці влади і бізнесу. При цьому, райдержадміністрація готова підтримати напрацювання та ініціативи підприємницького середовища, спрямовані на покращення бізнес-клімату в районі.

На перспективу такі зустрічі заплановано проводити щомісячно.
Головний спеціаліст
управління економіки РДА
Ніна Кулініч