back

Організація контролю суб’єктами господарювання за охороною праці під час зернозбиральних робіт

15 липня 2019

Забезпечення дотримання роботодавцями сільгосппідприємств в агропромисловому комплексі вимог Закону України «Про охорону праці», «Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.08.2018 № 1240, та інших законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці – обов’язок керівників господарств при проведенні організаційно-профілактичних заходів, спрямованих на недопущення випадків травмування працюючих під час виконання зернозбиральних робіт.

Аналіз нещасних випадків, проведений на підприємствах, в організаціях та установах різних форм власності Ніжинським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області за перше півріччя 2019 року по регіонах обслуговування (м. Ніжин, Носівка, Ічня, смт Куликівка та районах зазначених населенних пунктів), свідчить, що за обліковий період трапилось 10 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, із яких 2 сталося з працівниками сільгосппідприємств.

Звертаю увагу керівників підприємств сільськогосподарського напряму діяльності, що з початком збирання врожаю значно збільшуються й обсяги виконання відповідних технологічних операцій, пов’язаних із жнивами, зокрема:

- зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, у тому числі за рахунок тимчасово залучених;

- збільшується кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо.

Цей травмонебезпечний період у сільськогосподарському виробництві зумовлений:

- максимальним напруженням сил і засобів;

- перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій;

- нехтуванням працюючими вимог безпеки праці та відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу.

На які питання доцільно звернути увагу керівникам сільськогосподарських підприємств усіх рівнів, щоб жнива були безпечними?

Перед початком збиральних робіт керівники усіх рівнів сільськогосподарського виробництва повинні організувати профілактичні заходи, що забезпечують здорові та безпечні умови праці на жнивах, зокрема:

-  проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які беруть участь у жнивній кампанії;

- допуск до роботи на тракторах та комбайнах механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право керування сільськогосподарською технікою відповідної категорії;

- обладнані на полях місця відпочинку та вживання їжі працівників;

- роботу майданчів для зберігання техніки та паливно-мастильних матеріалів;

- проведення обов’язкового технічного контролю зернозбиральних комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки;

- огородження всіх обертових частин сільськогосподарських машин і механізмів, зерноочисних машин;

- очищення бункерів, проведення технічного обслуговування та ремонт комбайнів, тракторів тільки при неробочому двигуні;

-  укомплектування робочих місць, тракторів та зернозбиральних комбайнів медичними аптечками першої допомоги та протипожежним інвентарем;

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з існуючими нормами з урахуванням Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804;

- проведення медичних перед- та післярейсових оглядів водіїв;

-  недопущення до експлуатації тракторів, що не обладнані електростатерним запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі;

- встановлення на території підприємства знаків обмеження швидкості руху, покажчиків та схем розташування об’єктів, будівель та споруд із зазначенням маршруту руху;

- контроль за своєчасністю повернення транспорту та сільськогосподарської техніки на місце зберігання та здачу її під охорону;

- проведення роз’яснювальної роботи щодо заборони залишення сільськогосподарської техніки вдома у водія чи механізатора з виданням відповідних наказів по підприємству;

- розроблення та затвердження схеми руху сільськогосподарської техніки на полях;

- проведення перевірки акредитованими лабораторіями опори ізоляції та контурів захисного заземлення на зернотоках та зерноскладах;

- дотримання особами, які працюють на скиртуванні соломи, всіх вимог безпеки при виконанні робіт на висоті, декларування цього виду робіт;

- забезпечення працівників страхувальним знаряддям, засобами сигналізації під час скиртування та узгодженості в їх спільних діях при виконанні робіт;

- утримання у справному стані та забезпечення безпечної експлуатації електроустановок, електроприладів та агрегатів, електричних дротів та подовжувачів, заземлення, зварювальних установок, недопущення провисання електропроводів та кабелів нижче 2 метрів від землі.

Шановні страхувальники-керівники підприємств! З усією відповідальністю ставтеся до безпеки працівників на жнивах, надавайте повну і вичерпну інформацію працюючим про можливі небезпечні ситуації, про необхідні заходи для їх запобігання або їх ліквідації.

Сподіваюсь, що усвідомлення вами особистої відповідальності за безпеку працюючих надасть змогу запобігти виробничому травматизму чи професійному захворюванню, зберегти життя та здоров’я застрахованих осіб.

 

Юрій Тарасенко, страховий експерт з охорони праці Ніжинського відділення управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

в Чернігівській області