14 серпня 2018

Повторне оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Ніжинський районний інклюзивно-ресурсний центр» Ніжинської районної ради Чернігівської області

До участі у конкурсі запрошуються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до 07 вересня 2018 року такі документи:

письмову заяву про участь у конкурсі;

згоду на збір та обробку персональних даних;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи за спеціальністю;

резюме;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які, на її думку, підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Місце приймання документів: пров. Ветеринарний 2а, м. Ніжин, Чернігівська область,16600; електронна пошта: viddil-osvitu-nrda@ua.fm

Документи за описом приймає уповноважена особа відділу освіти Залозна Юлія Володимирівна (тел. для довідок 7-53-77).

Умови оплати праці: Посадовий оклад, надбавки та доплати встановлюються згідно контракту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Умови проведення конкурсу: до 14 вересня 2018 року конкурсна комісія оприлюднює на веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі. Відділ освіти не пізніше 2 робочих днів повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку ІРЦ, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти. Переможець конкурсу призначається на посаду директора шляхом укладання строкового договору на 3 роки.