back

Наслідки отримання заробітної плати ”в конвертах”

18 січня 2018

Розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, показника середньої заробітної плати по Україні, який застосовується при обчисленні пенсії та розраховується індивідуально для кожної особи.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі — Закон 1058) страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного робочого місяця розмір внесків, що сплачується роботодавцем до органів Пенсійного фонду, має бути не меншим, ніж внески, обчислені з мінімальної заробітної плати.

Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачено внески, менша за мінімальний розмір і не здійснено доплату до мінімального страхового внеску, страховий стаж обчислюється пропорційно сплаченим внескам. І найголовніше - через несплату внесків і податків наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі — Закон 2148) змінено норми статті 26 Закону 1058 та визначено нові умови виходу на пенсію за віком.

По 31 грудня 2017 року право на призначення пенсії за віком мали особи після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менш як 15 років. З 1 січня 2018 року посилюється роль страхового стажу для визначення права на пенсію.

Починаючи з 1 січня 2018 року пенсію за віком після досягнення 60 років призначатимуть за наявності в особи такого страхового стажу:

Рік виходу на пенсію Необхідний стаж роботи

2018- Не менше 25 років

2019- Не менше 26 років

2020- Не менше 27 років

2021- Не менше 28 років

2022- Не менше 29 років

2023- Не менше 30 років

2024- Не менше 31 року

2025- Не менше 32 років

2026- Не менше 33 років

2027- Не менше 34 років

Починаючи з 2028- Не менше 35 років

Згідно з частиною другою статті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року зазначеного вище страхового стажу пенсію за віком призначатимуть після досягнення 63-річного віку та за наявності такого страхового стажу:

Рік виходу на пенсію Необхідний стаж роботи

2018- Від 15 до 25 років

2019- Від 16 до 26 років

2020- Від 17 до 27 років

2021- Від 18 до 28 років

2022- Від 19 до 29 років

2023- Від 20 до 30 років

2024- Від 21 до 31 року

2025- Від 22 до 32 років

2026- Від 23 до 33 років

2027- Від 24 до 34 років

починаючи з 2028- Від 25 до 35 років

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону 1058 в разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 65 років та за наявності відповідного страхового стажу:

Рік виходу на пенсію Необхідний стаж роботи

2019- Від 15 до 16 років

2020- Від 15 до 17 років

2021- Від 15 до 18 років

2022- Від 15 до 19 років

2023- Від 15 до 20 років

2024- Від 15 до 21 року

2025- Від 15 до 22 років

2026- Від 15 до 23 років

2027- Від 15 до 24 років

починаючи з 2028- Від 25 до 25 років

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком їй може бути призначено після набуття особою необхідного страхового стажу.

Статтею 28 Закону 1058 визначено умови для встановлення мінімального розміру пенсії за віком. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом.

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї частини. Наявний понаднормовий страховий стаж не обмежується.

Із 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40% мінімальної зарплати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом. При цьому для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений вище, виплачується після досягнення 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначено державну соціальну допомогу на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Отже, міркуйте, чи варто погоджуватися з роботодавцем на отримання зарплати в конверті і лишати себе пенсії у майбутньому! Легальна заробітна плата запорука Вашої соціальної захищеності.

Ніжинське об’єднане управління Пенсійного фонду України