back

09 липня 2014

Звіт за результатами проведення робочою групою Ніжинської районної державної адміністрації оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, іншими документами у Ніжинській центральній районній лікарні.

25.06.2014 року на виконання постанови КМУ від 18.05.2011 року № 522 «Про затвердження Методики оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України», розпорядження голови райдержадміністрації від 25.11.2011 року № 530 «Про проведення оцінки ефективності» робочою групою у складі працівників апарату райдержадміністрації перевірено стан виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, здійснення контролю за їх виконанням у Ніжинській центральній районній лікарні (далі Ніжинська ЦРЛ). Перевірка показала наступне.

Робота Ніжинської центральної районної лікарні здійснюється відповідно до Статуту Ніжинської ЦРЛ, затвердженого рішенням 9 сесії VI скликання Ніжинської районної ради від 20.06.2012 року. Обов’язки по організації та здійсненню контролю за виконанням документів виконує секретар-друкарка Ніжинської ЦРЛ Волкова Аліна Миколаївна, яка на даний час виконує обов’язки інспектора з кадрів. Свої функціональні обов’язки працівник сектору виконує у відповідності із посадовою інструкцією, затвердженою головним лікарем Ніжинської центральної районної лікарні від 13.01.2013 року.

1. Упродовж січня-червня 2014 року забезпечено дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

2. Дотримання порядку попередньої реєстрації та розгляду законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України у журналах реєстрації.

Робота з документами організована у відповідності до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.02.13 № 90 «Про затвердження Інструкції з діловодства Ніжинської районної державної адміністрації».

Документи розглядаються головним лікарем у день їх надходження. Резолюції – чіткі та змістовні. Дотримання порядку формування справ, картотек, банків даних.

Всі вхідні документи реєструються у журналі обліку. Відстеження контрольних термінів виконання документів проводиться на підставі контрольних відміток, які проставляються у журналі обліку вхідної документації та щотижневих переліків головного спеціаліста сектору з юридичних питань та контролю райдержадміністрації.

Дотримання вимог щодо розгляду та виконання контрольних документів.

Контрольні терміни виконання документів визначаються відповідно до вимог чинного законодавства. Контроль за їх виконанням здійснюється протягом встановленого терміну.

Проекти розпоряджень з питань, які відносяться до компетенції Ніжинської ЦРЛ подаються на затвердження голові районної державної адміністрації вчасно.

Під час перевірки окрему увагу звернуто на забезпечення виконання нормативних документів щодо конституційного права громадян на звернення.

Відповідальна за роботу із зверненнями громадян Волкова Аліна Миколаївна, секретар-друкарка. Реєстрація вхідних звернень громадян ведеться в журналі письмових звернень. Журнали прошнуровані, пронумеровані. Звернення, яке підлягає виконанню візується, вказується термін та результат виконання. Забезпечено використання класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою КМУ від 24 вересні 2008 року № 858.

Останній запис у журналі реєстрації письмових звернень громадян – 26.09.13. Папки звернень не оформлені.

Забезпечено організацію роботи по виконанню листа райдержадміністрації від 29.08.13 № 03-32/1655 «Про доступ до публічної інформації», але надана рекомендація щодо виділення окремого місця для організації роботи запитувачів з такою інформацією.

Отже, поряд з позитивними напрацюваннями виявлені деякі недоліки, які необхідно усунути, а саме:

1. Забезпечити постійне ведення обліку письмових звернень громадян, у журналі реєстрації письмових звернень вказувати статус заявника та зміст резолюції. На всі письмові звернення заводити папки встановленого зразка та надавати письмові відповіді.

2. З метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечити відведення окремого місця для роботи запитувачів публічної інформації.

Інформацію про проведену роботу надіслати сектору з юридичних питань та контролю районної державної адміністрації до 25.07.2014 року.

Висновок: за результатами проведеної оцінки організації та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, іншими документами, діяльність Ніжинської центральної районної лікарні визначено як ефективну.

Головний спеціаліст сектору з юридичних питань та контролю районної державної адміністрації О.І. Дяченко

Ознайомлений: головний лікар Ніжинської центральної районної лікарні Ю.П. Солодько