Ніжинська РДА
Анонси

Нормативна база

Назад

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 року № 2806-IV (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 року № 3392- IV (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3392-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/526-2009-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/725-2010-%D0%BF>

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 року № 685 "Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/685-2006-%D0%BF>

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 року № 77 "Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/77-2010-%D0%BF>

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/77-2010-%D0%BF>

Наказ Мінекономрозвитку від 12.01.2012 року № 28 "Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0049-12>

Назад17 Листопада 2017 15:44
15 Листопада 2017 14:25
02 Листопада 2017 15:16
30 Жовтня 2017 10:26
04 Серпня 2017 12:41
26 Липня 2017 16:45
21 Червня 2017 10:44
21 Квітня 2017 08:22
05 Квітня 2017 15:22
01 Лютого 2017 12:25
17 Січня 2017 14:41