25 квітня 2013

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 року № 2806-IV (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" від 19.05.2011 року № 3392- IV (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3392-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/526-2009-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/725-2010-%D0%BF>

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 року № 685 "Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/685-2006-%D0%BF>

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 року № 77 "Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/77-2010-%D0%BF>

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 року № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (із змінами)

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/77-2010-%D0%BF>

Наказ Мінекономрозвитку від 12.01.2012 року № 28 "Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0049-12>