back

04 квітня 2013

Декларація голови районної державної адміністрації

Декларація заступника голови РДА

Декларація заступника голови райдержадміністрації

Щодо оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Згідно частини 2 ст. 12 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" визначає, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівників інших органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тобто опублікуванню підлягають усі відомості, що зазначені у декларації, у тому числі і стосовно членів сім’ї декларанта за винятком інформації, яка визначена Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції" інформацією з обмеженим доступом і такою, що не підлягає оприлюдненню.

Увага! Такою інформацією Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції" (примітка 7 додатку до цього Закону) визначено: відомості що зазначається у позиціях 1 і 4, та інформація щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначається у позиціях 2, 23 –34.