back

Проведення профілактичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам – шлях на створення безпечних і здорових умов праці!

04 вересня 2019

 

  Одним із основних завдань роботодавців на підприємствах, в організаціях, установах є  проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працюючих, викликаних умовами праці.

  Профілактична робота з охорони праці – це широкий спектр заходів, кінцевою метою якого є  збереження життя та здоров'я працівників.

  Діяльність Ніжинського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області спрямована не тільки на забезпечення матеріальної допомоги і соціальних виплат застрахованим особам, але і на пропаганду безпечних умов праці, у тому числі через засоби масової інформації, офіційні вебсайти підприємств, органів виконавчої влади, селищних територіальних громад.

  Інформую вас, що нещасний випадок легше попередити, вклавши кошти у створення безпечних умов праці, ніж нести відповідальність та матеріальні витрати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві.

  Одне з основних місць у цій роботі займає проведення Ніжинським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області перевірок стану профілактичної роботи, умов і безпеки праці у суб'єктів господарювання, консультативна робота, участь в семінарах, нарадах, засіданнях круглих столів, в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на  підприємствах, розповсюдженні нормативних актів, плакатів, пам'яток, інформаційних листків з питань охорони праці серед страхувальників.

   Проведений моніторинг нещасних випадків, які сталися у І півріччі 2019 року на підприємствах і установах Ніжинського, Куликівського, Носівського та Ічнянського районів вказує на те, що основними причинами нещасних випадків переважно є організаційні, зокрема: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, допуск до робіт з підвищеною небезпекою без навчання та перевірки знань з питань охорони праці, незадовільне функціонування системи управління охороною праці та неналежний контроль з боку посадових осіб за виконанням підлеглими робіт.

  Серед основних видів подій при нещасних випадках є падіння потерпілих, у тому числі  з висоти та під час пересування, дорожньо-транспорті пригоди та виконання робіт працівниками у стані алкогольного сп’яніння.

  Характерними порушеннями законодавства про охорону праці є: відсутній контроль роботодавцями за станом охорони праці на підприємстві, формальний підхід до проведення навчання перевірки знань працівників, відсутність або неякісне проведення інструктажів, прийняття на роботу працівників без  медичних оглядів, залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією), незабезпечення працівників засобами індивідуального захисту, брак коштів на охорону праці.

  Необхідно зазначити, що цілковито безпечних та нешкідливих умов праці не існує. Тому роботодавець під час укладання трудового договору повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці  небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства.

  Звертаю вашу увагу, що важливим заходом запобігання травматизму є проведення на підприємствах інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, а для водіїв транспортних засобів – інструктажів з безпеки дорожнього руху.

   І, наостанок, хочу наголосити, що об’єднання зусиль зацікавлених сторін, працівників, роботодавців, Держпраці, представників Фонду соціального страхування України, профспілок та органів місцевого самоврядування, є очевидним для істотного прогресу у вирішенні питань зниження травматизму на виробництві та професійних захворювань.  Тому створюйте на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці і будьмо єдині разом в реалізації констуційних прав працівників на охорону життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці!

 

                                                                           Юрій Тарасенко,

               страховий експерт з охорони праці  Ніжинського

            відділення управління виконавчої  дирекції Фонду

                        соціального страхування України в Чернігівській області