Ніжинська РДА
Анонси

Довідка про стан та заходи щодо поліпшення боротьби зі злочинністю та корупцією в області

Назад

А Н А Л І З стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування області вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у першому півріччі 2014 року

А Н А Л І З

стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування області вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у І півріччі 2012 року

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки» схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 обласною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами області у І півріччі 2012 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії корупції. У звітному періоді питання щодо стану виконання антикорупційного законодавства розглядались на засіданнях колегій, нарадах в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах та районних державних адміністраціях.

Зокрема, 13 лютого 2012 року на нараді у голови облдержадміністрації з керівниками правоохоронних органів розглянуто питання щодо реалізації антикорупційних заходів в області

Окремі питання зазначеної тематики, що є найбільш актуальними для регіону, розглядались за участю керівництва облдержадміністрації на Координаційних нарадах у прокуратурі області.

У І півріччі 2012 року особлива увага була приділена заходам превентивного характеру, і в першу чергу спрямованим на роз’яснення положень антикорупційного законодавства державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування. З метою покращання профілактичної роботи щодо попередження корупційних проявів серед держслужбовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, підвищення їх освітнього рівня, на системній основі проводились навчальні заходи за професійними програмами підвищення кваліфікації у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

Ґрунтовне вивчення положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» здійснювалось при проведенні 21 тематичного короткотермінового семінару (пройшли навчання 615 слухачів). За програмою 9 таких семінарів навчалися державні службовці територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в області, 11 семінарів - заступники голів райдержадміністрацій, заступники міських голів Чернігова, Ніжина, Прилук, секретарі, бухгалтери сільських, селищних, міських рад, землевпорядники сільських, селищних рад та новопризначені спеціалісти відділів, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 1 - студенти випускних курсів вищих навчальних закладів області, які виявили бажання працювати в місцевих органах влади.

Крім того, питання зазначеної тематики були розглянуті в рамках 3 професійних програм підвищення кваліфікації та 1 постійнодіючого тематичного семінару, в роботі яких взяли участь спеціалісти відділів кадрової роботи райдержадміністрацій, управлінь, відділів облдержадміністрації, бухгалтери та землевпорядники сільських, селищних рад (всього 137 слухачів).

В обласній державній адміністрації 31 січня 2012 р. відбулося апаратне навчання з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів ЦОВВ, представниками кадрових служб органів виконавчої влади, працівниками апарату облдержадміністрації на якому були розглянуті наступні теми: «Реформа державної служби – вагома складова реформ, спрямованих на модернізацію держави (основні положення Закону України «Про державну службу» в новій редакції), «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», «Про порядок заповнення державними службовцями Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік». Заняття із зазначеної тематики було проведено також з працівниками виконкому Чернігівської міської ради 16 лютого 2012 року.

Для висвітлення антикорупційної діяльності органів виконавчої влади, надання можливості для ознайомлення із нормативно-правовими актами з питань протидії корупції та їх проектами громадянам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям на веб-сайті облдержадміністрації постійно оновлювалась рубрика «Запобігання проявам корупції». В зазначеній рубриці розміщені та систематично оновлюються методичні рекомендації щодо проведення спеціальної перевірки.

З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності у І півріччі 2012 року в засобах масової інформації області систематично висвітлювалась інформація про заходи, що вживаються органами виконавчої влади та правоохоронними органами щодо запобігання і протидії корупції. Упродовж звітного періоду у друкованих засобах масової інформації області розміщено 103 публікації з антикорупційної тематики, у мережі Інтернет - 140 матеріалів, які висвітлюють стан протидії корупції в області. Станом на 1 липня 2012 року в апараті облдержадміністрації, в усіх районних державних адміністраціях області та їх структурних підрозділах встановлена система електронного документообігу, а також розпочаті роботи зі встановлення системи у райрадах та виконавчих комітетах рад міст Чернігів, Прилуки, Ніжин. Створено та забезпечено функціонування веб-сайтів облдержадміністрації, 22 райдержадміністрацій та всіх структурних підрозділів облдержадміністрації, які об’єднані між собою в єдиний веб-портал органів виконавчої влади області. Забезпечено інтеграцію веб-сайтів з системою електронного документообігу, системою IP-телефонії та відеозв’язку. Здійснюються роботи з впровадження систем електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади області.

З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, обласною і районними державними адміністраціями та їх структурними підрозділами, головним управлінням юстиції в області та її територіальними підрозділами на системній основі здійснювалась експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього в області у звітному періоді проведено правовий аналіз 180 проектів нормативно-правових актів поданих на державну реєстрацію, з них - 156 проектів, які були подані на реєстрацію обласною (4) та районними державними адміністраціями (152).

Здійснення заходів з попередження корупційних проявів мало певний профілактичний ефект.

Так, з 34 адміністративних протоколів про корупційні діяння, складених у І півріччі 2012 року співробітниками правоохоронних органів області на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 6 - складено на посадових осіб органів місцевого самоврядування; на працівників місцевих державних адміністрацій не складено жодного протоколу.

За корупційні правопорушення судами до адміністративної відповідальності притягнуто 25 осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з яких 5 посадові особи органів місцевого самоврядування.

Структура притягнутих до адміністративної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування виглядає наступним чином:

По розглянутих судами адміністративних справах про порушення вимог антикорупційного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб органів місцевого самоврядування за ч. 1 ст.172-2 (порушення обмежень щодо використання службового становища).

У звітному періоді жодна з посадових осіб місцевого самоврядування за скоєння корупційних діянь з посади звільнена не була.

У І півріччі 2012 року правоохоронними органами області вживались заходи із протидії корупційним проявам кримінального характеру. Всього у звітному періоді було викрито 19 злочинів у сфері службової діяльності (які законодавчо визначені як корупційні). Із загальної кількості злочинів цієї категорії: 1 – перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України); 16 – одержання хабара (ст. 368 КК України). Всі зазначені справи скеровані до суду; по 10 справах судами винесено обвинувальний вирок (обвинувачені отримали різні терміни та види покарання).

За складами злочинів правопорушення, скоєні державними службовцями районних державних адміністрацій та посадовими особами місцевого самоврядування у сфері службової діяльності, розподіляються наступним чином:

З огляду на викладене та з метою покращання роботи щодо запобігання і протидії корупційним проявам серед державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пропонуємо головам районних державних адміністрацій та міським головам Чернігова, Ніжина, Прилук:

- розглянути стан запобігання і протидії корупції в регіоні;

- вжити заходів щодо безумовного виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині обов’язкового припинення трудового договору після набрання судовим рішенням законної сили з працівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення;

- запровадити в подальшому проведення на системній основі функціонального огляду органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів з метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг;

- продовжити здійснення заходів, спрямованих на формування негативного ставлення громадян до проявів корупції та залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Назад12 Грудня 2017 12:27
11 Грудня 2017 11:12
22 Листопада 2017 09:59
30 Жовтня 2017 10:26
04 Серпня 2017 12:41
21 Червня 2017 10:44
21 Квітня 2017 08:22
01 Лютого 2017 12:25
17 Січня 2017 14:41